7 februari 2012

Låt den som är ansvarig vara ansvarig.

Ett litet tillägg till och en liten utvikning från det förra inlägget. Jag tycker det är jättebra om man är uppmärksam på hur kollegor jobbar, och reagerar om det är något som verkar konstigt. När man jobbar i team med patienter så är det ju ganska ofta flera behandlare som möter samma patient, och det borde dessutom vara ganska lätt att prata med varandra. Att reagera när någon gör något som verkar fel tycker jag är bra. Man ska inte låta patienter bli behandlade dåligt, verkar det som om det händer: reagera.

Däremot tycker jag som patient att det är underligt när behandlare ifrågasätter och kritiserar andra behandlares behandling med mig som patient. Som att jag är den som är ansvarig för vilka metoder som används, och den som kan presentera teorierna som ligger bakom. När jag har gått i terapi och bearbetat trauman har det varit helt grundläggande att jag litar på terapeuten. Att hamna med en annan behandlare som tror att terapeuten gör saker som är dåliga för mig, och tar upp det med mig, det är bara inte ok. I de fall det hänt i mitt liv har det mest handlat om att andra behandlare inte fullt ut förstått min problematik, och inte haft koll på skillnaden mellan att behandla enkel PTSD och mer komplex traumatisering. Det var ingen felbehandling som pågick. Jag blev inte skadad av det. Det var feltolkningar av andra behandlare som var mindre insatta i mitt fall. (Feltolkningar som oftast framförts med repliker av sorten "Det där ÄR bra för dig" eller "Det där är INTE bra för dig")

Det finns felbehandlingar. Det finns behandlare som gör patienter illa, av okunskap eller av andra orsaker. Det är bra om de som finns runt om reagerar då. Men ta reaktionerna direkt med behandlaren. Inte med patienten. Som patient blir det bara väldigt konstigt att förhålla sig till, och ofta är det omöjligt att förklara varför behandlingen man får faktiskt är ok, eftersom man inte alltid reflekterar så mycket över vilka teorier och metoder som ligger bakom. Dessutom är alla behandlare i maktposition över en som patient, och om någon med makt hävdar att något inte är bra, kan det vara svårt att stå för att försvara det, även om man vet att det faktiskt är det. Lägg ansvaret för att förklara behandlingen och teorierna bakom på den som har utbildning. Låt patienten vara patient. Håll dig till att behandla utifrån den roll du har.
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Bara kommentarer som håller en ok ton kommer publiceras.

Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna starta en tråd i diskussionsforumet hos Upprop för en ny psykiatri. Det går bra att länka till inlägget i denna bloggen i så fall. Kommentarfältet i denna bloggen är inte ett utrymme för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar