21 mars 2012

Ny hjälptelefon för att förhindra sexuella övergrepp.

Imorgon invigs hjälplinjen PrevenTell.

"Nu ska de som riskerar att utöva sexuellt våld kunna få hjälp och stöd i tid. PrevenTell är en hjälptelefonlinje dit personer som tappat kontrollen över sin sexualitet kan vända sig för att få behandling i tid."

"– Det här är en allra första kontakt för att den som oroar sig för sina sexuella tankar och impulser ska få hjälp och råd, säger Katarina Öberg, psykolog och enhetschef på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin.

Hjälptelefonlinjen är nationell och målet är att få personerna som ringer att söka hjälp på en mottagning."

"PrevenTell kommer att vara öppen dygnet runt med möjligheten att lämna meddelande och bli uppringd inom 24 timmar av läkare, sjuksköterska, psykolog eller terapeut som är van vid att hantera den här typen av problem."

Telefonnumret till PrevenTell är 020-66 77 88.

Du kan läsa mer på deras hemsida preventell.se.

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Bara kommentarer som håller en ok ton kommer publiceras.

Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna starta en tråd i diskussionsforumet hos Upprop för en ny psykiatri. Det går bra att länka till inlägget i denna bloggen i så fall. Kommentarfältet i denna bloggen är inte ett utrymme för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar