1 april 2012

Suicidprevention. Bok om du vill fördjupa dig lite.

Har läst boken Första hjälpen vid självmordsrisk av Susanne Ringskog Vagnhammar och Danuta Wasserman.

Tidigare har jag tipsat om NASPs information om vad man kan göra om någon tänker på att ta livet av sig. Den är väldigt bra tycker jag. Men om du känner att du vill fördjupa dig lite mer kring självmord, och vad man kan göra för att hindra dem, rekommenderar jag denna boken.

Boken är varken svårläst eller tjock (mindre än 100 sidor), den vänder sig främst till människor som kan tänkas möta självmordsnära personer i sitt jobb, och den ger en tydlig överblick över självmordsproblematik.

Boken har tio kapitel som tar upp olika aspekter:
  1. Sakuppgifter om självmord
  2. Värderingar och attityder till självmord
  3. Den suicidala processen
  4. Den självmordsnäres psykologi
  5. Samtalet med den suicidnära vuxna
  6. Självmordsnära barn och ungdomar
  7. Äldre och självmord
  8. Agera! Hur den suicidala processen bryts
  9. Nätverksbyggande och resursinventering för att förebygga självmord
  10. När ett självmord inträffat
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Bara kommentarer som håller en ok ton kommer publiceras.

Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna starta en tråd i diskussionsforumet hos Upprop för en ny psykiatri. Det går bra att länka till inlägget i denna bloggen i så fall. Kommentarfältet i denna bloggen är inte ett utrymme för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar