27 juli 2014

Vad är flashbacks?

När det rör sig om trauma och PTSD är det man menar med flashbacks att någon återupplever ett trauma, eller delar av ett trauma. Det kan vara i form av minnesbilder som spelas upp om och om igen, men det kan också röra sig om andra former av sinnesintryck, tex att man återupplever dofter eller smaker, att man hör ljud från traumat, eller att kroppen återupplever det någon gjorde mot en och som man tagit in med känseln. Det kan alltså vara minnen från alla olika sinnen.

Medan man är i flashbacks är det som att traumat händer just nu, och känslomässigt brukar man vara tillbaka i hur man kände då. Man kan få reaktioner som gör att man agerar utifrån det, tex kan man drabbas av panik, göra impulsiva saker med syfte att komma ur det eller liknande. Det kan också vara mer subtila saker som har sin utgångspunkt i att man tolkar omgivningen och andra människor som om allt var precis som när traumat skedde.

Man kan också ha flashbacks som är bara känslomässiga, där det inte finns återupplevanden utifrån sinnesintryck, men där man återupplever händelsen känslomässigt.

Trots att man återupplever det så att det känns som att det händer just nu, kan minnena ta över någon i varierande stor utsträckning. Ibland blir någon helt uppslukad av flashbacks och är inte alls medveten om vad som händer i nuet, andra gånger kan personen uppmärksamma det som händer i nuet även när hen har flashbacks.

Flashbacks brukar komma spontant och utlöses ofta av något som fungerar triggande genom att det påminner om traumat. Det kan vara i stort sett vad som helst, tex att någon rör vid en, dofter, smaker, färger, en viss film, att något känslormässigt påminner om det som hände, att platsen påminner om det som hände. Det kan vara mycket små saker som sätter igång minnena, ibland märker man själv inte ens vad det är. Flashbacks kan också komma helt spontant utan att något triggade det.

Det kan vara mycket plågsamt att leva med flashbacks, och påverka ens förmåga att ha ett fungerande vardagsliv i stor utsträckning. Det är mycket påfrestande känslomässigt och man kan dessutom drabbas av minnesluckor medan de pågår. Det är också vanligt att man blir rädd för att flashbacks ska utlösas, och därför undviker tex situationer eller platser som man tror innebär en risk för att de ska triggas igång.

Man kan räkna flashbacks som ett dissociativt symptom, det beror på utifrån vilken teori man definierar dissociation. Beroende bla på de skillnader som finns i olika teorier kring om flashbacks är dissociativa eller inte, finns det också en oenighet kring ifall PTSD ska räknas som ett dissociativt syndrom eller inte.

Man kan även kalla flashbacks för påträngande minnen, invaderande eller intrusiva minnen. Även mardrömmar eller intrusiva tankar kan vara återupplevanden av ett trauma, och detta är också vanligt vid PTSD. Ibland räknar man allt som är återupplevanden som flashbacks, ibland delar man upp det så att invaderande tankar, känslor och drömmar inte räknas in i begreppet flashbacks. Det förekommer också att man använder flashbacks synonymt med invaderande minnesbilder, alltså då bara minnen som utgår från synintryck. Begreppet används alltså inte alltid med riktigt samma innebörd, vilket kan vara bra att veta eftersom det ju pga detta kan uppstå missförstånd.

Man kan även ha flashbacks av andra orsaker än trauma, tex efter att ha använt droger, eller vid temporallobsepilepsi. Det handlar också då om att uppleva något som tidigare skett.
Källor:

Are Flashbacks a Dissociative Symptom?
Av Paul F. Dell

Flashback
Sida hos ptsd.about.com

Natur och kulturs psykologilexikon
Uppslagsord: Flashback

Svenska Wikipedia
Uppslagsord: Flashback (psykologi)Alla sidor är besökta i juli 2014

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt. Vill du debattera kan du tex ta upp ämnet i Psykbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar