18 april 2015

Har du varit utsatt för sexuella övergrepp och vill delta i en studie?

Fick en fråga som jag vill vidarebefordra, kanske att någon annan är intresserad.

"Hej!

Mitt namn är Sandra Batros och läser tredje året i beteendevetenskapliga programmet i Mälardalens högskola. Jag och en klasskamrat (Oraka Eskander) håller på att skriva en c-uppsats om människor som har erfarenheter av sexuella övergrepp när de var yngre. Syftet med studien är att få fram hur dessa upplevelser/erfarenheter har påverkat dessa individer i deras uppväxt men även i deras vardag. Vi skulle uppskatta om du vill ställa upp? Intervjun kan ske via möte, telefon eller mail. Vi behöver få tag på 10 intervjupersoner  och hoppas att du kan hjälpa oss för att göra vår studie möjlig."

Är du intresserad av att delta, maila till Sandrabatros@hotmail.com
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt. Vill du debattera kan du tex ta upp ämnet i Psykbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar