24 februari 2012

DSM V - Non-Suicidal Self Injury

Det håller på att arbetas fram en ny version av diagnosmanualen DSM. Den femte i ordningen. Jag är inte alls tillräckligt insatt i diagnossättande utifrån olika symptombilder, för att kunna avgöra vad som behövs för att en sån manual ska vara bra. (Det jag mest vet är att jag upplever det som att det här med diagnoser missbrukas på ett sätt, genom att det tyvärr ofta blir diagnoser som ska behandlas, inte människor).

En sak som är bra i det nya förslaget är i alla fall att det föreslås en ny diagnos, "Non-Suicidal Self Injury", vilket alltså betyder att man av psykiatrin skulle kunna klassas som självskadande, utan att för den delen klassas som att ha en personlighetsstörning av borderline-typ. Det tror jag är bra. Eftersom det redan nu finns självskadande människor som inte har borderline, och eftersom de diagnoser man fått styr mycket av bemötande och chanser till vård.

De föreslagna kriterierna för den nya diagnosen kan du läsa här.
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Bara kommentarer som håller en ok ton kommer publiceras.

Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna starta en tråd i diskussionsforumet hos Upprop för en ny psykiatri. Det går bra att länka till inlägget i denna bloggen i så fall. Kommentarfältet i denna bloggen är inte ett utrymme för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar