17 april 2012

Har någon berättat för dig att ibland är världen sjukare än vad du nånsin kan bli?

En vän till mig fick föreslaget att hon kunde vårdas på Asp Center i Boden (vilket hon kommer tacka nej till, så ni kan inte identifiera henne även om ni försöker). Asp Center vänder sig till "individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt tilläggsproblematik exempelvis. Psykiska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik samt utvecklingsstörning." (Det konstiga språket med punkt mitt i meningen är deras, inte mitt).

Från dem fick hon ett frågeformulär som hon förväntades fylla i på egen hand. Och vi kan hålla i minnet att Asp Center riktar sig främst till människor med Asperger /autismstörningar, som kan ha svårt för att läsa saker mellan raderna eller förstå saker som inte är direkt uttalade.

För rättvisans skull kan jag säga att en del av frågorna är helt normala, och vill du läsa formuläret i sin helhet hittar du det här. Men förutom särskrivningar, stavfel och en allmän känsla av att det inte är korrekturläst, så är en del frågor är rätt konstiga. Här kommer några av dem, med mina kommentarer.


  • Har du täckning för finare ord?
Jag må vara en språknörd, men känner mig ändå osäker på vad jag skulle svara på detta. Täckning? Och vilka ord är fina? Ett av mina favoritord är mumlande. Det tycker jag är väldigt fint. Hur vet jag om jag har täckning för det?


  • Trotsar du ofta aktivt eller vägrar du underordna dig vuxnas krav eller regler?
I detta sammanhanget var det en vuxen människa som fick frågan. Och därmed blir den helt absurd. De kan inte mena att det normala är att underordna sig alla andra vuxna, oavsett vad de har för åsikter om vad man borde göra?

De tar emot människor från 14 år och uppåt, frågan blir inte absurd på samma sätt då, i att man talar om "vuxna människor". Men jag har en känsla av att "ja" på denna frågan kommer ses som tecken på att man har en störning. Fast skulle faktiskt hävda att det är minst lika stört att inte trotsa eller vägra att underordna sig om man är tonåring. 


  • Kan du tolka, förutsäga andras tankar/känslor?
  • Kan du förutsäga andras handlingar?
När det handlar om störningar inom autismspektrat är det egentligen adekvata frågor, eftersom det i de problemen finns oförmågor i att läsa av det som inte är uttalat. Jag vill ändå påpeka att i vilket annat sammanhang som helt inom psykiatrin hade man blivit definierad som psykotisk om man sa att man kunde förutsäga andras tankar, känslor och handlingar.


  • Har du förmågan att automatisera?
Om man jobbar med människor som har störningar inom autismspektrat är det helt klart att man förstår vad "förmågan att automatisera" betyder, men vad jag vet finns det ingen skyldighet att ha god teoretisk kunskap om sitt tillstånd för att få lov att vara patient. En sån här fråga borde ha haft en förklaring om vad det betyder, om den alls skulle formuleras så.


  • Har du förmågan att skapa helhet av sammanhang?
  • Vilka sammanhang/tillfällen blir till helhet?
Jag skulle definiera det som att jag kan skapa en känsla av sammanhang i situationer jag befinner mig i. Att jag kan sortera olika sorters information och få en bild av sammanhanget som helhet. Men är det samma sak som att "skapa helhet av sammanhang"? Och frågan om vilka sammanhang som blir till helhet? Det är så hög abstraktionsnivå på den att jag har svårt att alls förstå den.

Tror att det igen handlar om att personen som skrivit frågorna har teoretiskt koll på vad som kan vara problem, och hen vet säkert precis vad frågorna handlar om. Men för att det ska bli fungerande kommunikation måste man vara så tydlig att någon annan kan förstå det också. Framförallt om man kommunicerar i form av frågeformulär.Under rubriken "Tilläggsproblematik" frågas det efter bla
  • Rastiska/nazistiska organisationer?
  • Psykiska pålagringar
Inte för att jag sympatiserar med nazister, men sen när är ideologisk tillhörighet en del av en psykisk problematik? Och är undertexten att det bara är rasistiska/nazistiska organisationer som kan vara tecken på sjukdom? Att tex vara extremist inom någon annan ideologisk riktning eller inom någon religion skulle då alltid vara helt oproblematiskt oavsett vilka uttryck det tar sig? (Och borde inte problemet vara att man tillhör en organisation?)

"Psykiska pålagringar". Av sammanhanget kan man förstå att det är tilläggsproblematik i form av psykiska problem som normalt inte räknas in i neuropsykiatriska funktionshinder. Men vem förstår det uttrycket alls? Alltså förutom personen med teoretisk utbildning som skrivit formuläret.Jag vet inte om Asp Center är mycket värre än någon annan. Det är inte för att svartmåla dem jag publicerar deras frågor. Det är för att jag inte tror att alla vet hur konstiga frågor man ibland får svara på när man är patient eller hjälpsökande. Hade det enda obehaget varit en surrealistisk upplevelse när man försöker svara hade det inte varit så allvarligt ändå. Men det används massor av frågeformulär, där svaren sen används för att ställa diagnoser, bevilja eller avslå vård, eller göra andra bedömningar som är av stor vikt för patienten det rör.

Vissa formulär som används är utprövade under lång tid och så vetenskapligt bra utformade som formulär nu kan vara. Om man använder dem med sunt förnuft (tex inte bara lyssnar på de skrivna svaren utan också pratar med personen) tror jag att de kan ha ett värde, fylla en funktion. Men allt som används är inte utprövat, vetenskapligt eller bra. Detta formuläret verkade inte ens genomtänkt eller korrekturläst. Ändå används det. Människor svarar på frågorna. Och utifrån svaren dras slutsatser om dem och deras problem.

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna ta upp det i Upprop för en ny psykiatris facebookgrupp. Kommentarfältet är inte för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar