15 augusti 2012

47 procent.

"I dag är det vanligt att personer med psykisk ohälsa stigmatiseras. De möts av en attityd som uppfattas som nedlåtande, ifrågasättande och ibland rent av kränkan­de. Exempelvis är det vanligt att personer som har haft kontakt med den psykiatriska vården upplever sig dis­kriminerade på olika sätt på grund av sin psykiska hälsa. Under 2011 ansåg 47 procent att de har blivit orättvist behandlade av personalen inom psykiatrin. Stigmatise­ringen i samhället gör att det också kan vara svårt att bli accepterad för en anställning och få en fast förankring på arbetsmarknaden. Till exempel kan inte 27 procent av cheferna tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom."

Läser Regeringskansliets PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Stycket är ett citat ur deras nulägesbeskrivning.

Läs det en gång till. Speciellt detta: "Under 2011 ansåg 47 procent att de har blivit orättvist behandlade av personalen inom psykiatrin."

47 procent. Det behövs verkligen krafttag för att skapa ett bättre bemötande. På den här bloggen berättar jag om olika saker jag upplevt i psykiatrin som inte fungerat bra. Och även om berättelserna ser olika ut så kan vi ju komma ihåg: det är inte bara jag, det handlar inte bara om mig. 47 procent. Kan inte låta bli att tänka på vad man skulle få för siffra om personalen fått uppskatta hur många som blev dåligt bemötta. Jag tror det finns ett glapp där. Mellan behandlares upplevelser av hur vården är, och patienters upplevelser. Och att glappet oftast förklaras som att behandlare är de som kan avgöra hur det "egentligen" är, medan patienter reagerar i affekt, inte bedömer situationer korrekt pga sin problematik, eller helt enkelt önskar sig saker de inte kan få.

Jag gillar att regeringskansliet tar med denna siffran. Att den får stå där. Att patienters upplevelser är det som definierar. Psykiatrin måste hitta sätt att allmänt skapa bättre bemötande, bättre förtroende, bättre förutsättningar för vård. Patienter befinner sig i affekt, i kris, i svåra reaktioner. Ja. Men det måste ju få vara normalt. Det är ju psykiatri. Att patienter har psykiska problem kan inte vara skäl nog för att tycka att det är ok att nästan hälften känner sig dåligt behandlade. Psykiatrin borde formas för att kunna möta och hjälpa patienter med psykiska problem.

Vad den är formad utifrån just nu vet jag inte riktigt. Bara att det är utifrån något annat. Annars skulle siffran vara annorlunda. Inte 
47 procent. Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna ta upp det i Upprop för en ny psykiatris facebookgrupp. Kommentarfältet är inte för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar