25 maj 2013

Saker jag önskar att psykiatrin lärde ut. Del 1.

Jag har tänkt en del på det här att människor lär sig av sina erfarenheter. Man samlar dem på hög, drar slutsatser utifrån dem, medvetet eller omedvetet, och de påverkar hur man tolkar människor, omvärlden och sig själv. Detta är såklart också något som gäller psykiatrin. Det bemötande, de strukturer och de metoder man som patient möts av lämnar spår. Om man har mycket kontakt med psykiatrin, vid många tillfällen och under lång tid, påverkas man såklart mer än om man under en kortare period behöver stöd. Vårdas man i slutenvården blir man mer påverkad eftersom man befinner sig i psykiatrins tolkningar, strukturer och bemötande dygnet runt, ibland helt utan pauser.

Jag vill verkligen inte påstå att allt bemötande och allt som pågår inom psykiatrin är dåligt, men det finns saker jag önskade att man förstod hur viktiga de är att lära ut. Och det finns saker som jag förstått återkommer, som visar något helt annat. Jag har ingen forskning att luta mig mot. Jag har mina erfarenheter och jag vet vad jag har hört från andra. Men ibland ser jag något. Och så tänker jag: ni som jobbar i systemet, ser ni också detta? Har ni alls tänkt kring dessa sakerna? Funderar ni tex på vad ni lär ut, vilka budskap ni förmedlar? Som organisation, helhet, och som personer, men inte bara i det ni säger? Kanske gör ni det, kanske är ni välreflekterade och gör medvetna val på goda grunder. Ibland är det nog så. Och ibland finns det säkert orsaker till att det blir fel. Brist på tid, brist på kraft, brist på stöd från den grupp man jobbar i. Sånt. Jag vet det, jag förstår det. Och det är inte det jag tänker skriva om nu. Jag tänker inte leta efter orsakerna till att det blir dåligt, jag tror det finns andra som ser den sortens strukturproblem tydligare än jag.

Men jag vill ställa mig själv frågan: vad önskar jag att psykiatrin lärde ut? Och jag vill ge mig själv följdfrågan: vad ligger i vägen för det, vilka saker är problem om man tycker att just detta är viktiga saker att lära ut?

Jag börjar en liten serie här på bloggen idag. Om saker jag önskar att psykiatrin lärde ut. Tanken är att det ska komma ett inlägg om dagen i en vecka. Kanske blir det fler än så. Kanske kommer jag på mer på vägen.

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Vill du debattera utifrån det du läst får du gärna ta upp det i Upprop för en ny psykiatris facebookgrupp. Kommentarfältet är inte för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar