12 oktober 2013

Psykiatripolitik (fp).

För ett tag sen hörde jag av mig till politiker från m, fp, kd, c, mp, s och v, som jobbar med landstingspolitik här i Skåne. Min tanke var att de kunde formulera sina tankar om psykiatri, och hur man kan förbättra psykiatrin, och jag erbjöd dem att skriva en text på ämnet som jag kunde publicera här på bloggen. Att jag vände mig till landstingspolitiker istället för politiker på riksnivå handlade om att vården styrs av landstinget, och att det därför kan vara lättare att presentera konkreta förslag kring vad man vill göra i regionen (medan rikspolitiker för det mesta får hålla sig till allmänna eller övergripande frågor när det handlar om vårdpolitik).

De enda som svarat är folkpartiet, så idag är det deras text som publiceras. Kanske kan jag få in nån fler med tiden (och med moroten att inte låta fp vara de enda som uttalar sig här). Jag vet inte. Annars blir det bara detta. Det får väl vara ok då, att det är som det är. Det förvånar mig inte om de inte tycker psykiatrin är så viktig att de orkar lägga kraft på att formulera nåt kring sin politik på det området. Det stämmer rätt väl överens med min bild av läget. (Kanske är det också ett sätt att svara på frågan om vad de har för politik som rör psykiatrin, att inte ge något svar alls.)

Edit 15 oktober: Nu har även miljöpartiet skrivit en text, den hittar du här.

Och här kommer folkpartiets text om psykiatripolitik:


***

För folkpartiet är det viktigt att tidigt möta psykisk ohälsa innan det leder till något värre. Det är därför väldig viktigt att samhället jobbar förebyggande för att motverka psykisk ohälsa. För det finns en begynnande oro med den växande psykiska ohälsan hos unga människor. Inte sällan är detta kopplat till att ungdomar eller unga vuxna befinner sig i sysslolöshet, det vill säga att man varken studerar eller arbetar. De många drömmar och mål som en ung tjej eller kille har kan snabbt brytas ner tillsammans med den unges självförtroende. Sjunkande skolresultat, en stelbent arbetsmarknad och naturligtvis den osäkra världsekonomin är tre avgörande orsaker till att unga i hög utsträckning har svårt att skaffa sig ett jobb. Det är vår plikt att möta unga och hjälpa till med de problem och utmaningar de känner. För att det ska vara möjligt måste arbetet med förebyggande insatser och psykisk ohälsa få mer plats och få en tydligare struktur, inte minst inom primärvården. Ett exempel på detta förebyggande arbete är Unga vuxna-mottagningen i bland annat Lund som är för de lite äldre samt Första linjen som riktar sig till 6-18-åringar två bra exempel på verksamheter som etablerats för att möta de ungas behov av hjälp. Inför nästa år görs en ordentlig satsning där stödet förstärks till första linjen för barn och ungas psykiska hälsa och unga vuxna-mottagningarna. En ytterligare viktig del i arbetet med att förbättra psykisk ohälsa är vikten av kunskap. Kunskapen om psykisk ohälsa behöver spridas både i samhället och inom vården. För faktum är att psykiatriska diagnoser tillhör de vanligaste diagnoserna i samhället, men upplevs av många som stigmatiserande. Att drabbas av psykisk ohälsa behöver inte betyda att man har en psykiatrisk sjukdom, men kan vara nog så svår att bära. Det är därför viktigt att omgivningen får större förståelse för hela spektrumet inom psykiatrin. Sammanfattningsvis är det viktigt för Folkpartiet att det förebyggande arbetet fortsätter och att psykiatrin stärks ännu mer. På så sätt skapas en likvärdig vård över hela Skåne.

Gilbert Tribo (FP)
Regionråd


Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar