28 december 2015

Ny forskning: psykiskt friska är oftare terrorister än andra.

Hörde på ekot om ny forskning som visar att ensamma terrorister har en historia med psykisk ohälsa eller sjukdom som är många gånger högre än de organiserade terrorister som agerar i grupp. De ensamma terroristerna har enligt denna forskning en historia med psykisk ohälsa i en tredjedel av fallen.

Jag vet att det är komplicerat med psykisk ohälsa, att göra nån definition av hur många som har det, för att det är ett stort begrepp som inte alls definieras på samma sätt av alla. Vad ska inkluderas och vad ska inte inkluderas? Och hur gör man med dem som inte söker vård, om man ska göra en uppskattning av hur många som lever med psykisk ohälsa?

Enligt hjärnkoll är Socialstyrelsens bedömning att 20-40% i Sverige lever med psykisk ohälsa just nu. Kan man då jämföra dessa siffrorna rakt av? Nej, såklart inte. Dels för att jag inte orkat kolla upp vilka definitioner som används, och för att siffrorna inte rör samma grupp (Socialstyrelsens siffror är begränsade till Sverige, det är inte denna terrorforsknings siffror) och dels för att Socialstyrelsens siffror handlar om vem som lever med psykisk ohälsa nu, medan terroristforskningen rör hur många som har en historia med psykisk ohälsa, det är ju inte samma sak. Som man resonerar i reportaget verkar det handla om att den psykiska ohälsan satt igång en kedja av saker som lett någon in på en extrem väg, som så småningom lett till terrorism. De behöver alltså inte vara psykiskt sjuka eller ha psykisk ohälsa när de begår själva terrorhandlingen. Det behöver inte ens vara så att den psykiska ohälsan är den viktigaste faktorn vad gäller att terrorhandlingen blir av. I en sån kedja kan ju många saker hända på vägen, som kanske väger tyngre, är mer avgörande.

Ja. Det är komplicerat med siffror. Hur många i normalbefolkningen har en historia av psykisk ohälsa? Om de som lever med det nu är 20-40% låter inte 33% som en väldigt hög siffra om man ser till sån historia? Det låter rätt normalt? Som att de ensamma terroristerna kanske har en normalhög grad av psykisk ohälsa, i jämförelse med resten av befolkningen? Åtminstone ungefär.

Däremot har de organiserade terroristerna en många gånger lägre grad av psykisk ohälsa. Det låter som att det är det som är det som egentligen avviker, att den typen av terrorister är friskare psykiskt än andra. Fast man valde att inte dra upp det som rubrik. Irriterade mig nåt oerhört, så nu gjorde jag detta inlägget bara för att kunna skapa en sån rubrik. Inte så moget av mig kanske, men nåt måste man ju göra med sin irritation. Är rätt trött på att terrorism och psykisk ohälsa så ofta kopplas ihop. Att ondska, våld och psykisk sjukdom ligger så nära varandra i människors och medias uppfattningar av världen. Man kunde ju anstränga sig lite för att inte stigmatisera, fast verkar sällan prioriteras. Tycker det är mycket beklagligt.

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt. Vill du debattera kan du tex ta upp ämnet i Psykbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar