1 mars 2013

Self Injury Awareness Day och IKOS.

Idag är det dagen för att uppmärksamma självskadebeteende. Jag vet. Det börjar bli många såna dagar nu, alltid är det något. Och kanske borde de viktiga sakerna uppmärksammas på ett annat sätt, oftare och av en annan anledning än att det finns en särskild dag. Ändå. Jag blir glad när jag läser på Tankestormar om IKOS. Informationsprojektet Kunskap Om Självskadebeteende. Det behövs verkligen, att information sprids, att kunskapen ökar.

Du hittar IKOS på sjalvskadebeteende.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar