3 augusti 2014

Konversionssyndrom och funktionella symptom.Konversionssyndrom

Konversionssyndrom är enligt psykodynamisk teori ett sätt att i konfliktfyllda situationer omvandla ångest till symptom som liknar dem som finns vid neurologiska sjukdomar. Man tänker det sig som en slags neurotisk lösning på konflikten. Ordet konversion syftar också på detta, att man förvandlat/konverterat det psykiska till något kroppsligt.

Symptomen kan vara tex förlamning, oförmåga att stå eller gå, att tappa rösten, tappa känsel, få synstörningar, hörselstörningar, smärta, problem att svälja, balansproblem, eller krampanfall som liknar epilepsi.

Även om symptomen liknar de symptom som finns vid neurologiska sjukdomar rör det inte sig om medveten simulering. Både symtomen och motiven till dem styrs av omedvetna mekanismer.

I det som tidigare benämndes hysteri räknades både konversionssymptom och dissociativa symptom in. Även om man mer sällan pratar om hysteri nu, så räknas ibland konvertionssymtom som en form av dissociation, och ibland räknar man (andra) dissociativa symptom som konversionstillstånd. Det händer också att man delar på det och ser det som två olika saker, det beror på vilken teori man utgår från, och vems definition av konversionssyndrom och dissociation man använder.

Man kan se skillnader som utgår från olika syn tex i de olika diagnossystemen som används i Sverige. I ICD utgår man från att dissociativa tillstånd är konversionstillstånd, och de dissociativa diagnoserna som finns där utgår från det. I DSM 5 utgår man från en syn där konversionstillstånd är en form av somatisering, varken synonymt med dissociation, eller en form av dissociativa symptom, och diagnoserna är då grupperade och definierade utifrån den tanken.
Funktionella och dissociativa neurologiska symptom

Ett annat sätt att se på den här typen av symptom är att fokusera mer på vad som faktiskt sker i nervsystemet, och hur störningarna ser ut där. Det kan handla om problem med hur hjärnan skickar signaler till kroppen, eller hur hjärnan tar emot signaler från kroppen. När det handlar om kramper (som kan likna epilepsi) och när det rör sig om depersonalisering och derealisering (som ibland räknas till denna gruppen av symptom), verkar tillstånden snarare bero på att hjärnan befinner sig i ett transliknande eller hypnotiskt tillstånd.

Det rör sig då inte om att man har skador i nervsystemet, som vid de neurologiska sjukdomarna, utan man har störningar i nervsystemets funktion, det funkar inte riktigt som det ska. Man har mycket kvar vad gäller att forska utifrån detta synsättet på problemen, och kartlägga hur neurologiska funktionsstörningar kan se ut, och varför.

De som ser på symptomen utifrån denna synen är kritiska till att tolka dem som psykiska problem som tar sig somatiska uttryck. Man menar att det kan finnas biologiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar risken för att få den här typen av symptom, som fungerar som utlösande faktorer, och också som vidmakthåller dem, alltså som påverkar om symptomen fortsätter över tid.

Man menar att psykologiska faktorer kan vara viktiga, men att det finns fall där det är andra faktorer som har större betydelse.Tabellen med riskfaktorer är hämtad från funktionellasymptom.se
Källor:

Funktionella neurologiska tillstånd 
Av Anders Lundin

Internationell statistisk, klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 
Systematisk förteckning, Svensk version 2011 (ICD-10-SE)

Nationalencyklopedin på nätet
Uppslagsord: Konversionssyndrom

Natur och kulturs psykologilexikon
Uppslagsord: Konversionssyndrom

Orsaker/Mekanismer
Text hos funktionellasymptom.se

Wikipedia på engelska
Uppslagsord: Conversion disorder

Är det bara inbillning?
Text hos funktionellasymptom.se
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt. Vill du debattera kan du tex ta upp ämnet i Psykbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar