Lästips om anknytning och dissociation.

Jag har gjort en ny lista, Liten lista med länkar, artiklar, böcker o dyl om trauma och dissociation, med fokus på DID som innehåller mycket mer vad gäller dissociation och DID.


Om du vill ha mer information om böckerna går det bra att klicka på titeln. Du kommer då till något ställe där boken säljs (för det mesta Adlibris) och där det står mer om den.

Tycker du inte att urvalet är representativt kan det bero på att jag bara lägger upp böcker som jag själv läst.


Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation av Tor Wennerberg

Handlar mycket om anknytning. Presenterar teorin om strukturell dissociation. Går inte in på de svåraste dissociativa tillstånden.

The haunted self: Structural Dissociation And the Treatment of Chronic Traumatization av Onno Van Der Hart, Ellert R. S. Nijenhuis, Kathy Steele

På engelska.

Detta är Boken om strukturell dissociation, den alla refererar, citerar och hänvisar till. Vill du verkligen sätta dig in i teorierna kring strukturell dissociation är denna boken ett måste.

Dissosiasjon og relationstraumer; integrering av det splittede jeg redaktörer: Trine Anstorp, Kirsten Benum och Marianne Jakobsen

På norska.

Om strukturell dissociation och behandling av dissociativa tillstånd. Olika kapitel är skrivna av olika författare och därmed olika. Innehåller ett kapitel som sammanfattar det viktigaste av det som finns med i The haunted self (se ovan).


Psykoanalytisk diagnostik: Att förstå personlighetsstruktur av Nancy McWilliams

Sista kapitlet handlar om att ha en dissociativt organiserad personlighet.

Att hantera traumarelaterad dissociation: färdighetsträning för patienter och deras terapeuter av Suzette Boon, Kathy Steele och Onno Van Der Hart

Uppstrukturerad och tydlig bok med många exempel på färdighetsträning och hur man kan jobba med dissociation i terapi.


Feeling unreal: Depersonalization Disorder and the Loss of the Self av Daphne Simeon, Jeffrey Abugel, Daphne Simeon

På engelska.

Om depersonalisation.


Overcoming Depersonalization Disorder: A Mindfulness & Acceptance Guide to Conquering Feelings of Numbness & Unreality av Fugen Neziroglu, Katharine Donnelly, Fugen Neziroglu

På engelska.

Om depersonalisation.


The dissociative identity disorder sourcebook av Deborah Bray Haddock

På engelska.

Bok som handlar om dissociativ identitetsstörning. Skriven i första hand till människor med DID. Förklarar tydligt och inte alltför komplicerat vad DID är, varför man kan ha det, skillnaden mot tex schizofreni, och hur man kan handskas med och läka DID. Tror den är bra att läsa även för dem som bara vill förstå DID men inte har det själv.

I Am More Than One: How Women with Dissociative Identity Disorder Have Found Success in Life and Work av Jane Wegscheider Hyman

På engelska.

Ger en tydlig bild av hur det kan vara att leva med DID om man har hög funktion, och hur det kan vara en tillgång och inte bara ett problem.


Becoming One: A Story of Triumph Over Multiple Personality Disorder av Sarah E. Olson

På engelska.

Om att integreras från dissociativ identitetsstörning.

Beyond Integration: One Multiple's Journey av Doris Bryant

På engelska.

Om att integreras från dissociativ identitetsstörning.


Body Scripture: A Therapist's Journal of Recovery from Multiple Personality av Barbara Hope

På engelska.

Om vägen till att integreras från dissociativ identitetsstörning.

På engelska.

Bok med berättelser, dikter och bilder av många olika personer. Om att leva med dissociativ identitetsstörning och om att integreras.

En trygg bas: kliniska tillämpningar av anknytningsteorin av John Bowlby

Om Bowlbys anknytningsteori, samling av föreläsningar av Bowlby själv.


Ett band för livet: Bowlbys anknytningsteori och psykoterapi av Carlo Perris

Om Bowlbys anknytningsteori, bra presentation av olika anknytningstyper, hur de uppstår, vilka problem som kan uppstå pga dysfunktionella anknytningsmönster osv.

Objektrelationer och psykoterapi av Ludvig Igra

Presentation av objektrelationsteorin och de olika strömningarna som varit inom det fältet.


Den mörka hemligheten av Dan Josefsson och Egil Linge

Populärvetenskaplig bok om desorganiserad anknytning.


Varat och varan av Kaja Ekis Ekman

Inte en bok om dissociation i första hand, men dissociation finns med i boken och beskrivs ur perspektivet där det är något man medvetet utvecklar och använder för att splittra sig och kunna prostituera sig.


Några resurser på nätet:

Triumfen över traumat
Har bland annat en nätartikelserie om trauma och dissociation

European Society for Trauma and Dissociations artikelbibliotek
Hur mycket helst att läsa. Främst på engelska.
socialworkcontinuingeducation.com
Om att behandla DID. På engelska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar