Om bloggen

Jag är född 1980, och har haft kontakt med psykiatrin i Malmö mellan 2000 och 2012. Under 2013 hade jag kontakt med psykiatrin i Lund, och första halvan av 2014 tillhörde jag psykiatrin i Landskrona. Från och med hösten 2014 har jag inte haft någon kontakt med psykiatrin.

Mina problem har sin grund i traumatiserande upplevelser.

Tanken med denna bloggen är att från ett patientperspektiv belysa saker jag upplevt inom psykiatrin. Främst vill jag skriva för dem som jobbar inom vården, men vem som kommer läsa visar väl sig. Jag kommer skriva kring saker som rör slutenvård, öppenvård, och i viss mån också myndigheter och annat. 

Detta är inte en blogg som lyfter fram ”patientperspektivet”. Jag tror det finns lika många patientperspektiv som det finns patienter. Men detta är från ett patientperspektiv, med grunden i de upplevelser jag haft. Jag tror det finns saker och tolkningar av det som hänt som andra patienter kan känna igen sig i, men det finns såklart många andra historier och många andra tolkningar av dem.

Detta är utifrån min historia, mina tankar, mina tolkningar av det som skett. Jag har inte ambitionen att föra någon annans talan.

Bloggen är i nuläget inte aktiv. Förmodligen är den en avslutad historia, men kanske att texterna kan vara intressanta att läsa ändå, även om jag inte skrivit dem helt nyss.
Sammanhang där bloggen eller
texter från bloggen använts:

 • Använts som kurslitteratur på psykiatrikurs på sjuksköterskeprogrammet i Luleå, höstterminen 2013, vårterminen och hösterminen 2014, och vårterminen 2015.
 • Åsa Nilssonne hade med delar av en text från bloggen på sin avskedsföreläsning, december 2013. Finns att se på youtube, min text finns ca 23 minuter in i klippet, klickar du på länken här ska det starta på rätt ställe: klippet på youtube.
 • Innehållet från samma text, om skillnaden mellan att vara sjuk och att vara skadad, har Herman Holm använt i föredrag.
 • Har använts vid handledning av terapeuter för att öka förståelsen för hur något kan bli från patientens/klientens perspektiv. Bloggen har använts i det syftet bla av Harry Korman.
 • Används för att öka förståelsen för patientperspektivet även inom andra yrkesgrupper, bla inom BUP Västernorrland.
 • De som jobbar som volontärer i Jourtelefonen och SOS-brevlådan på Kyrkans Jourtjänst har blivit rekommenderade att läsa på bloggen "för större insikt, förståelse och djupare perspektiv".
 • Har spridits som kunskapskälla som handlar om maktperspektiv och ansvar, bla till blivande specialistläkare i psykiatri.
 • Har spridits som kunskapskälla som handlar om dissociation, bla bland psykologer.
 • Texterna på temat "Till dig som är liten och finns inuti" har använts i terapi, och som ett komplement som kan ge stöd, tröst eller oensamhet.
 • Har hört från flera håll om behandlare som rekommenderar en del patienter att läsa bloggen, tex för att vara mindre ensamma i sina upplevelser av vården eller av att vara dissociativ.
 • Har hört från flera håll om patienter som rekommenderar sina behandlare att läsa bloggen, tex för att få bättre koll på dissociation och maktperspektiv.
 • Dessutom har bloggen och texter från bloggen lästs, delats, citerats, länkats till, pratats om och diskuterats i olika sammanhang som rör psykiatrin. På bloggar, twitter, i facebookgrupper och irl. Både av behandlare och såna som själva har erfarenheter av att vårdas i psykiatrin.


Har du använt min blogg eller texter från den i något sammanhang får du gärna höra av dig till mig. Dels för att jag blir glad, och dels för att jag gärna fyller på den här listan. Skriv en kommentar vid vilket inlägg som helst, eller maila mig på regnlund (snabel-a) gmail (punkt) com