Liten lista med länkar, böcker o dyl om trauma och dissociation, med fokus på DID

Jag kan tyvärr inte göra nån heltäckande lista, det är ett alldeles för stort jobb för mig. Men här finns i alla fall en del resurser av olika slag, och på många av ställena finns artikelbibliotek, boktips, länklistor och liknande, så vill man fördjupa sig mer går det att hitta vidare härifrån.

Länklista


Vård och utbildning
Där det inte är angivet något erbjuds vård både till dem som traumatiserats i krig och dem som traumatiserats av andra orsaker. På flera av sidorna finns även resurser i form av information om traumatisering, artiklar och liknande.

Centrum för traumatisk stress i Karlstad

Kris- och traumacentrum i Stockholm
Erbjuder konsultation och handledning, och olika former av utbildningar. Har en konferens varje år.

Kris- och traumamottagningen i Göteborg
Vård för människor som traumatiserats av krig och tortyr.
Erbjuder handledning, föreläsningar och utbildningar på området.

PTSD-mottagning i Borås Tillhör barn- och ungdomspsykiatrin.

Röda korset
Erbjuder handledning, konsultation och utbildning.
Vård för människor som traumatiserats av krig och tortyr. Har mottagningar på följande ställen:

Traumagruppen i Örebro

Artikel om vårdköer och bristen på specialiserad vård för traumatiserade:
DN 8 februari 2014, Personer med svåra trauman nekas vård

Psykoterapi vid Trauma, Konventionella psykoterapier, nya metoder och specifika infallsvinklar
Genomgång av olika terapiformer

Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults
Från International Society for the Study of Trauma and Dissociation

emdr.se
De som är utbildade inom emdr brukar ha kompetens på området trauma och dissociation.

På psykologiguidens hemsida kan du söka efter en psykolog och välja olika inriktningar, tyvärr finns inte dissociation med i listan.
Återkommande konferenser

European Society for Trauma and Dissociation ordnar konferenser.

European Society for Traumatic Stress Studies ordnar konferenser. Nästa är i Vilnius 2015.

Kris- och traumacentrum i Stockholm arrangerar en två-dagars konferens i september varje år, med fokus på olika aspekter av psykisk traumatisering. Ofta bjuds då internationella föreläsare in.

Det ordnas regelbundet nordiska konferenser för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar. Nästa kommer vara 2016 i Danmark.

Svenska psykotraumaföreningens hemsida kan man hitta aktuella utbildningar och konferenser.
Övrigt i Sverige

Svenska psykotraumaföreningen

We did it, svenskt forum för dissociativa
Internationella /utländska organisationer och center
(de flesta har artikelbibliotek eller liknande)

ISSTD - The International Society for the Study of Trauma and Dissociation

ESTD - European Society for Trauma and Dissociation

ESTSS -  European Society for Traumatic Stress Studies

ASTSS - Australasian Society for Traumatic Stress Studies

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Sidran institute
Tester som kan användas vid diagnostisering
Obs. Krävs kunskap för att använda dem korrekt och är risk att man gör patienter illa om man använder dem utan rätt kunskap

Cambridge depersonalizaton scale

Om Dissociative Experiences Scale (DES) (A Screening Test for Dissociative Identity Disorder)
DES - Dissociative Experiences Scale
DES II - Dissociative Experiences Scale-II

SDQ-5 och SDQ-20 - Somatoform Dissociation Questionnaire (finns på svenska)

Svensk version av the Brief Betrayal Trauma Survey (SE-BBTS)

SCID-D - Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative disorders
Några som forskar om trauma och dissociation

Bessel van der Kolk

Ellert R.S. Nijenhuis

Hans Peter Søndergaard

Jennifer J. Freyd

Marlene Steinberg

Onno van der Hart
Övriga resurser på nätet

David Baldwin's Trauma Information Pages

didsupport.com

Dissociation World

dissociative-identity-disorder.org

Mind i Storbritannien - information om dissociativa störningar

The Trauma and Dissociation Project


Böcker, artiklar o dyl


Övergripande om dissociation, böcker

Vi är våra relationer - om anknytning, trauma och dissociation
av Tor Wennerberg

Att hantera traumarelaterad dissociation - färdighetsträning för patienter och deras terapeuter
av Suzette Boon, Kathy Steele och Onno van der Hart

Dissosiasjon og relasjonstraumer; integrering av det splittede jeg
av Trine Anstorp, Kirsten Benum och Marianne Jakobsen (red.)

Anna Gerge har skrivit en rad böcker om behandling av trauma och dissociation. Dessvärre tycker jag att de ofta är dåligt genomarbetade språkligt och ibland upplever jag det som att hon skriver om patienter som att de är problem, och ibland som att det är terapeuten som ska ha all makt att förstå vad som behövs, vad som är mest rätt osv. Det är triggande saker åtminstone för mig. Men innehåller ändå mycket värt att läsa. Finns även en del andra böcker på området på hennes förlag.
Övergripande om dissociation, artiklar och liknande

Artikelserie av en som kallar sig Traumatriumf på nätet:

DID, på nätet:

Intervju med Ellert Nijenhuis

Fact or Factitious?
A Psychobiological Study of Authentic and Simulated Dissociative Identity States

Understanding integration, artikel av Rachel Downing
DID, böcker:

Min bok: Till dig som är liten och finns inuti

The Dissociative Identity Disorder Sourcebook av Deborah Bray Haddock

I Am More Than One
How Women with Dissociative Identity Disorder Have Found Success in Life and Work av Jane Wegscheider Hyma
DID, egna berättelser o dyl

Flocken
en multipel personlighets berättelse om sina många jag
av Joan Frances Casey och Lynn Wilson

Karens många ansikten
av Richard Baer

När harpalten ylar
av Truddi Chase

Mending ourselves
Expressions of healing and self-integration

Beyond Integration
One Multiple's Journey
av Doris Bryant and Judy Kessler

Becoming One
A Story of Triumph over Multiple Personality Disorder
av Sarah E. Olson

Body Scripture
A Therapist's Journal of Recovery from Multiple Personality
av Barbara Hope


Texter på min blogg om dissociation

Texter från sommaren 2014
(de kursiva är lite mer personliga och de andra lite mer av faktatexter)Efter integrationen, en serie inlägg

Alla texter på min blogg om dissociation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar