13 juli 2014

Dissociativ stupor

Stupor är ett tillstånd med en tydlig minskning eller en total frånvaro av viljestyrda kroppsrörelser. Vid stupor reagerar man också mindre eller inte alls på saker som kommer utifrån; tex ljus, ljud eller beröring. Det kan se ut som om personen sover, men det handlar varken om sömn eller att personen är medvetslös.

Det finns olika sorters stupor, tex kan tillståndet uppstå vid depression (depressiv stupor) eller schizofreni (kataton stupor). Det finns ingen fysisk orsak till tillståndet. Dissociativ stupor orsakas av stress och kan utlösas av traumatiska händelser.

Den som har dissociativ stupor kan uppfatta vad som händer, och det kan vara mycket skrämmande att vara medveten men samtidigt inte kunna kommunicera eller reagera på det som sker.

Symptom på dissociativ stupor kan vara:
* delvis eller helt oförmögen att röra sig
* tappad känsel
* tappad känslighet för smärta
* svarar inte på extern stimulering
* oförmåga att prata
* suddiga synintryck
* stickningar i kroppen

Det är stor risk att någon som haft en episod av dissociativ stupor även får andra symptom på psykisk ohälsa efter det. Har man drabbats av dissociativ stupor kan man behöva terapi för att få hjälp att förstå orsakerna till att det hände, och handskas med de känslomässiga reaktioner som uppstår i efterhand.

Till skillnad från DSM finns dissociativ stupor som en egen diagnos i ICD-10. För att diagnoskriterierna för dissociativ stupor ska uppfyllas måste organisk katatoni (ett tillstånd med fysiska orsaker) uteslutas, och även stupor av typen depressiv, katatonisk, manisk och UNS (utan närmare specifikation).**

DSM,  "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", är en handbok med diagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd som gers ut av American Psychiatric Association och används i hela världen.

ICD, "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems", är WHO:s system för att klassificera diagnoser för olika sjukdomstillstånd (inte bara psykiatriska).

I Sverige används DSM och ICD parallellt.
Källor: 

Gomentor.com
http://www.gomentor.com/articles/dissociative-stupor.aspx

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE)
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18172/2010-11-13.pdf

The Merck Manual Home Health Handbook
http://www.merckmanuals.com/home/brain_spinal_cord_and_nerve_disorders/coma_and_impaired_consciousness/stupor_and_coma.html?qt=&sc=&alt=

Natur & Kulturs Psykologilexikon, uppslagsord: stupor
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=stupor

Wikibooks: Textbook of Psychiatry/Dissociative Disorders/Phenomenology
http://en.wikibooks.org/wiki/Textbook_of_Psychiatry/Dissociative_Disorders/Phenomenology
Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt. Vill du debattera kan du tex ta upp ämnet i Psykbubblan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar